EN PL

Ustawienia systemowe

Kiedy nieświadome staje się świadome

Proces dostosowany do wewnętrznej gotowości, na tyle sensytywno-receptywny by ukazać potrzeby danego systemu i na tyle mocny, by na nie zareagować.

Ustawienia systemowe są techniką terapeutyczną używaną dla poprawy funkcjonowania psychicznego, w przypadku problemów zdrowotnych i trudności życiowych, są pomocne w ulepszaniu relacji międzyludzkich, pomagają osiągnąć określone cele.
Ustawienia systemowe indywidualne
Dowiedz się

Na czym polegają ustawienia systemowe?

Istotę systemu stanowią przede wszystkim powiązania nieświadome i ukryte, trwające niezależnie od widocznych wzajemnych zachowań, emocji, postaw i wyobrażeń jego członków.

Praca z ustawieniami pozwala klientowi za pomocą „porządków miłości” wprowadzić porządek systemowy. Zostawić to, co obciążało i otworzyć się na siłę płynącą od przodków, a tym samym odzyskać zdrowie, sprawność i zadowolenie z życia.

Zakres działania ustawień systemowych może zadziwiać, gdyż są stosowane do rozwiązywania problemów od czasów niemowlęcych człowieka aż po pracę dotyczącą poprawy funkcjonowania firmy.

Źródło: