EN PL

Psychoterapia

Leczy duszę i ciało

Kult intelektu, kult ciała, kult duchowości. Emocje, doświadczenia. Na wszystko jest miejsce. Postępująca integracja zrozumienia, ucieleśnienia i odczuwania. Akceptacja.

Psychoterapia to zespół oddziaływań psychospołecznych, mających na celu usunięcie zaburzeń zdrowia przez zmianę sposobów przeżywania, poznawania i zachowania. Służy poprawie dobrostanu i zdrowia psychicznego, rozwojowi relacji i umiejętności społecznych. Łagodzi cierpienie, poprawia zdrowie i podnosi komfort życia. Pozwala wykorzystać w pełni własne możliwości, mieć bardziej satysfakcjonujące relacje, czerpać większą radość z życia.

Szczęście jest wtedy, kiedy to co myślisz, mówisz i robisz, pozostaje w harmonii.

Mahatma Gandhi

Korzyści płynące z psychoterapii:

Psychoterapia online
Pełnia życia
Psychoterapeuta online
Psychoterapia indywidualna
01.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna służy poprawie dobrostanu i zdrowia psychicznego, rozwojowi relacji oraz umiejętności społecznych.

Może dotyczyć konfliktów wewnętrznych, przeszłych doświadczeń, wynikać z potrzeby zmiany lub nauki radzenia sobie z uciążliwymi zachowaniami, przekonaniami, obsesjami, myślami czy nadmiernymi emocjami.

Proces ten, to wyjątkowa podróż pełna odkrywania nowych spojrzeń klienta i terapeuty. Jest leczeniem wywołującym wewnętrzną zmianę w oparciu o relację pomiędzy tymi dwiema osobami.

Sprawdź

Przebieg indywidualnego procesu terapeutycznego:

Konsultacja czyli pierwsze spotkanie pozwala na poznanie przyczyn, które skłoniły do rozpoczęcia psychoterapii, częściowe zapoznanie się z ewentualną historią choroby oraz określenie oczekiwań w wyniku terapii. To moment kiedy sprawdzamy czy „jesteśmy dla siebie” tj. wystarczająco kompatybilni pod kątem podjęcia wspólnego przedsięwzięcia zwanego procesem terapeutycznym.

Pierwsze 1-3 sesje obejmują wywiad dotyczący historii wcześniejszego leczenia, uzależnień, farmakoterapii, pod kątem zgłaszanych dolegliwości i życiowych doświadczeń w obszarze relacji, rodziny, pracy. Następnie ustalenie celu psychoterapii oraz omówienie kontraktu terapeutycznego. Kontrakt zawiera ramy i zasady prowadzenia terapii, organizacyjne tj. częstotliwość sesji i sposoby jej odwoływania, zasadę poufności i określenie istoty wkładu, zaangażowania w pracę na sesjach i pomiędzy sesjami.

Sesje psychoterapii odbywają się regularnie w ramach procesu psychoterapeutycznego, w trybie cotygodniowym, który uwzględnia bieżące problemy, jest ukierunkowany na realizację ustalonych celów, a jednocześnie ma elastyczność dopasowania do zmieniających się potrzeb.

Końcowe 1-3 sesje to podsumowanie i omówienie efektów terapii.

Problemów nie można rozwiązać na tym samym poziomie świadomości, na którym powstały.

Albert Einstein
02.

Grupa terapeutyczna

Proces grupowy wyróżnia się od indywidualnego procesu terapeutycznego ilością zachodzących interakcji pomiędzy uczestnikami. Rozwija umiejętności psychospołeczne, budując poczucie wspólnoty razem z poczuciem odpowiedzialności za swoje życie.

Psychoterapia grupowa
Psychoterapia w grupie, z ludźmi

Grupa pozwala dostrzec, na co w naszym życiu mamy wpływ i jak z tego wpływu skorzystać, żeby nasze życie było przez nas odczuwane jako lepsze. Terapia grupowa uczy świadomości swoich myśli, uczuć, postaw i przekonań na temat świata, ludzi i samego siebie. Daje pole do praktyki wyrażania siebie i swoich potrzeb, przyjmowania wsparcia, wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami.

Wszystko w bezpiecznej wspierającej przestrzeni.